0 537 499 59 10
destek@yukyolda.com
K1 Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?


K1 Belgesi Nedir? K1 Belgesi Nasıl Alınır?

Günümüzde ticaretin kalbi, hızlı ve güvenli taşımacılık ile atar. Kara taşımacılığı, mal ve hizmetlerin yerine ulaştırılmasında önemli bir rol oynar ve bu süreç düzenli ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmelidir. İşte bu noktada "K1 Belgesi" devreye girer. Kara taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin olmazsa olmaz gerekliliklerinden biri olan K1 Belgesi, ticari taşımacılığın sağlıklı ve düzenli bir şekilde yürütülmesini amaçlar.

 

 

K1 Belgesi Nedir?

K1 Belgesi, kara taşımacılığı sektöründe ticari amaçla faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere verilen bir yetki belgesidir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenir ve taşımacılık hizmetlerinin mevzuata uygun ve güvenilir bir şekilde yerine getirilmesini sağlamayı amaçlar.

 

 

K1 Belgesinin Amacı

K1 Belgesi, işletmelerin taşımacılık faaliyetlerini yasal ve düzenli bir şekilde yürütebilmesi için gereklidir. Bu belge, işletmelerin taşımacılık hizmetlerini sağlık, güvenlik ve mevzuata uygun bir şekilde yerine getirdiğini kanıtlar. K1 Belgesi olmadan ticari taşımacılık faaliyetlerine başlamak yasalara aykırıdır ve ciddi yaptırımlar doğurabilir.

 

 

K1 Yetki Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler ve Açıklamaları

Kara taşımacılığı sektöründe faaliyet göstermek isteyen işletmeler için K1 Yetki Belgesi alımı, belirli gereklilikleri sağlamayı gerektirir. İşte K1 Yetki Belgesi başvurusu için talep edilen belgeler ve bu belgelerin açıklamaları:

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Şirketlerde Tüm Ortak ve Yetkililerin): Başvuruyu gerçekleştiren şirketin tüm ortaklarının ve yetkililerinin kimlik bilgilerini gösteren nüfus cüzdanı fotokopileri.

2. İmza Sirküsü Fotokopisi – Noterden: Şirketin yetkililerinin noterden onaylanmış imza sirküsü fotokopileri. Bu belge, yetkililerin imza yetkilerini kanıtlar.

3. Başvuruyu Şirket Yetkilisi veya Noter Onaylı Vekaletname: Başvurunun gerçekleştirilmesi için yetkilendirilen kişi tarafından başvuruda bulunulacaksa, noter onaylı vekaletname gereklidir. Ticaret Odası veya Ulaştırma Bakanlığı'nın belirlediği şekilde düzenlenmelidir.

4. Adli Sicil Kaydı- (Şirketler Tüm Ortak ve Yetkililerin): Tüm şirket ortakları ve yetkililerinin adli sicil kayıtları. Sabıka kaydı bulunuyorsa, adliyeden alınan hükümlü özeti veya gerekçeli karar belgesi ile yerine getirme fişi.

5. Araçların Ruhsat Fotokopileri – Ticari Olmak Zorunda - Muayeneli ve Son Hali: Ticari taşımacılık faaliyeti için kullanılacak araçların ruhsat fotokopileri. Bu belge, aracın ticari amaçla kullanıldığını ve muayenesinin yapıldığını gösterir.

6. Şoförler Odası Kayıt Sureti (Şahıslar İçin): Şahısların, şoförler odasına kayıtlı olduklarını gösteren belge.

7. Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt Sureti (Şirketler İçin): Şirketlerin, ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduklarını gösteren belge.

8. Vergi Levhası Fotokopisi: Şirketlerin veya şahısların, vergi levhasının fotokopisi.

9. Elektronik Tebligat (E-Tebligat) Bildirgesi Ekran Görüntüsü: Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınmış elektronik tebligat bildirgesi ekran görüntüsü. E-Tebligat ile ilgili beyanname veya belge gereklidir.

10. Araç ve Tonaj Şartları:

K1 İçin: Şirketler için 50 ton, şahıslar için 25 ton azami yüklü ağırlık araçları gereklidir.

K3 İçin (Şahıs / Şirket): Azami yüklü ağırlığı 35 ton olmak zorundadır.

K1 Özel İçin: Araç cinsi bölümünde önce "Özel Amaçlı Taşıt" sonra "Kamyonet/Kamyon" olarak belirtilmelidir.

Bu belgeler, K1 Yetki Belgesi başvurusu yaparken talep edilen önemli evraklardır. Başvuru sahipleri, belirtilen belgeleri eksiksiz ve doğru şekilde sunarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na başvurularını gerçekleştirebilirler. Belge alım sürecinde gereken tüm adımların doğru ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi, ticari taşımacılığın yasal düzenlemelere uygun ve güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

 

 

K1 Belgesi Nasıl Alınır?

K1 Belgesi almak, kara taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için kritik bir süreçtir. İşte K1 Belgesi alımıyla ilgili adım adım rehber:

1. Başvuru Yapma: K1 Belgesi almak isteyen işletmeler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ilgili birimine başvuruda bulunmalıdır. Başvuru sırasında gerekli belgeler ve bilgiler sunulmalıdır.

2. Gereklilikleri Sağlama: Başvuru yapan işletmelerin belirlenen gereklilikleri sağlaması gerekmektedir. Bu gereklilikler arasında ticaret sicil kaydı, vergi levhası, iş sağlığı güvenliği standartlarına uygunluk belgesi, araç teknik özellikleri, yönetim ve organizasyon yapısı gibi bilgiler yer alabilir.

3. İş Sağlığı ve Güvenliği Koşulları: K1 Belgesi almak isteyen işletmelerin, çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak önlemleri aldığını kanıtlaması gerekmektedir. İş sağlığı güvenliği standartlarına uygunluğu belgelemek önemlidir.

4. Araç Belgeleri: K1 Belgesi almak isteyen işletmelerin taşımacılıkta kullanacakları araçların belgelerini sağlaması gerekmektedir. Bu belgeler arasında araç ruhsatları, sigorta poliçeleri, taşıma kapasitesi belgeleri gibi bilgiler yer alabilir.

5. Denetim ve Onay: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, başvuru yapılan işletmeleri denetler ve gerektiğinde sahada incelemeler yapar. Bu incelemeler sonucunda işletmelerin K1 Belgesi almaya uygun olup olmadığı değerlendirilir.

6. Belgenin Verilmesi: Denetim ve incelemelerin başarıyla tamamlanmasının ardından, işletmeye K1 Belgesi verilir. Bu belge, işletmenin ticari taşımacılık faaliyetlerini yasal olarak gerçekleştirebileceğini gösterir.

 

 

K1 Belgesi Geçerlilik Süresi

K1 Belgesi'nin geçerlilik süresi, Türkiye'de 5 yıldır. Ancak bu süre, mevzuat değişiklikleri veya güncellemeler doğrultusunda farklılık gösterebilir.

Sonuç

Kara taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için K1 Belgesi, yasal zorunlulukları yerine getirme, iş sağlığı güvenliği standartlarına uygunluk sağlama ve ticari taşımacılık faaliyetlerini düzenli ve güvenilir bir şekilde yürütme açısından kritik bir gerekliliktir. Bu belge, hem işletmelerin yasalara uygunluğunu kanıtlar hem de müşterilere güvenli ve kaliteli hizmet sunma imkanı verir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlediği kurallar ve gereklilikler çerçevesinde K1 Belgesi almak, sektörde saygın ve güvenilir bir işletme olmanın temel taşlarından biridir.

 

Linkler: K1 Belgesi Nedir? K1 Belgesi Nasıl Alınır?K1 Belgesi Nedir?K1 Belgesinin AmacıK1 Yetki Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler ve AçıklamalarıK1 Belgesi Nasıl Alınır?K1 Belgesi Geçerlilik Süresi

yukyolda_wf
yukyolda_tel
Hakkımızda     Hizmet Noktaları   İletişim