TAŞIYICI ÜYELİK VE HİZMET SÖZLEŞMESİ


(YURTİÇİ NAKLİYE HİZMETİ SÖZLEŞMESİ)

1. TARAFLAR

Bir tarafta uygulamada kayıtlı adresini kullanan ve kanuni şirket merkezi olarak belirttiği adreste faaliyetini yürüten {X} (bundan sonra Taşıyıcı olarak anılacaktır) ile diğer tarafta Aslanbey Mahallesi 7055. Sok. No: 19/6 Dulkadiroğlu/ Kahramanmaraş adresinde faaliyetini yürüten LOAD PORT LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra YUKYOLDA olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki koşullar dahilinde anlaşma yapılmıştır.
TAŞIYICI ve YUKYOLDA ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

2. TANIMLAR

İşbu Sözleşme kapsamında aşağıda belirtilen ifadeler, yanlarında yer alan anlamları taşıyacaktır:
YUKYOLDA: Kendisine ait Web Sitesi ve/veya Mobil Uygulaması aracılığı ile ücret karşılığında eşya taşıtmayı meslek edinmiş olan; LOAD PORT LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ni
Taşıyıcı: Bilgilerini Web Sitesi veya Mobil Uygulama aracılığı ile sistem üzerinde belirtilen taşıma işini gerçekleştirecek tüzel veya gerçek kişi.
Taşıyıcı Yetkilisi: Taşıyıcı tarafından Web sitesi ya da Mobil Uygulama üzerinden YUKYOLDA’ya hizmet vermeye yetkilendirilmiş kişiler, Web Sitesi’ne ve Mobil Uygulama’ya çevrimiçi ortamdan erişen gerçek kişileri ifade eder.
Yük Sahibi: Taşınacak eşya sahibi tüzel kişi ya da şahıs
Yük Sahibi Yetkilisi: Yük Sahibi tarafından Web Sitesi üzerinden Hizmet alımlarını bilfiil gerçekleştirmek üzere yetkilendirilen ve isim ve irtibat bilgileri YUKYOLDA’ya bildirilen kişi,
Alıcı: Yük Sahibi tarafından bildirilen ve sevk irsaliyesinde belirtilmiş olan, taşınan eşyanın teslim edileceği tüzel kişi yetkilisi, ya da şahıs
Eşya (yük) : İlgili mevzuat uyarınca insandan başka taşınabilen canlı ve/veya cansız her türlü nesneyi
Tehlikeli eşya (yük) : İlgili mevzuat uyarınca tehlikeli olarak kabul edilen eşyayı,
Taşıma Bedeli: TAŞIYICI tarafından elektronik ortamda (YUKYOLDA.COM ’a ait Web Sitesi ve/veya Mobil Uygulama üzerinden) yapılan teklifin YUKYOLDA tarafından elektronik ortamda kabul edilmesi ve TAŞIYICI’nın taşıma işini ve hizmetini tam ve eksiksiz şekilde gereği gibi yerine getirmesi akabinde (anlaşmaya göre gerek yük sahibi gerekse YUKYOLDA tarafından ) ödenen ücreti,
Sözleşme: YUKYOLDA ve Taşıyıcı arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmeyi,
Elektronik Teklif: YUKYOLDA’ya ait web sitesi ve yazılım üzerinden elektronik ortamda Yük Sahibi’nden taşınacak eşya hakkında alınan bilgiler ışığında Taşıyıcı tarafından navluna ilişkin oluşturulan teklif,
Elektronik İş Havuzu ( İş Tahtası ): YUKYOLDA’ya ait web sitesi ve yazılım üzerinden elektronik ortamda Yük Sahibi’nden taşınacak eşya hakkında alınan bilgiler ışığında oluşturulan ve Elektronik Tekliflere açılan iş listesi,
Web Sitesi: Elektronik Teklif’in iletilmesi, iş emirlerinin iletilmesi, eşya takibi ve taşımanın durumu hakkında bilgi verilmesi başta olmak üzere raporlamalar ile işbu sözleşme ile tariflenen koşul ve şartlarda taşıma işinin yapılması için navlun bedelinin ödenmesi işlerinin bütünün gerçekleştirilmesine imkan sağlayan, YUKYOLDA’ya ait www.yukyolda.com adresindeki web sitesi,
Mobil Uygulama: Üyelik işleminin gerçekleştirilebildiği, Elektronik Teklif’in iletilmesi ve bu tekliflerin iletilebilmesi için gerekli her türlü bilgi, belge, onay ve iletişimin yapılabildiği, iş emirlerinin sahiplenilmesi, eşya takibi ve taşımanın durumu hakkında bilgi verilmesi başta olmak üzere raporlamalar ve işbu sözleşme ile tariflenen koşul ve şartlarda taşıma işinin yapılması için navlun bedelinin ödenmesi işlerinin bütünün gerçekleştirilmesine imkan sağlayan, iOS ve Android uygulama mağazalarında ücretsiz indirilebilir öğe olarak sunulmuş, mobil cihazlar üzerinde kullanılabilen YUKYOLDA’ya ait yazılım.
Navlun: YUKYOLDA’ya ait Web Sitesi veya Mobil Uygulama üzerinden Taşıyıcı ile elektronik ortamda veya YUKYOLDA Temsilcileri ile Taşıyıcı arasında diğer konvansiyonel yöntemlerle karşılıklı anlaşma sonucu belirlenen ilgili taşıma işinin bedeli.
Hizmet: işbu Sözleşme kapsamında sağlanacak eşya nakliye işlemleri,
Servis: YUKYOLDA’ya ait yazılım üzerinden elektronik ortamda Taşıyıcı’ya taşınacak eşya hakkında bilgi verilmesi, YUKYOLDA tarafından önerilen navlunun belirtilmesi, navlun teklifi alınması, iş emirlerinin iletilmesi, taşımanın durumu hakkında bilgi alınması başta olmak üzere çeşitli kanallardan iletişim kurulması, navlun üzerinde anlaşma sağlanması, Taşıyıcı’nın takip edilmesi ve işbu Sözleşme ile belirlenen koşul ve şartlarda taşıma işinin yapılarak bedelinin ödenmesi işlerinin bütünü,
Elektronik Yazışma: YUKYOLDA tarafından Taşıyıcı’ya özel kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapabileceği Web Sitesi veya Mobil Uygulama ve Taşıyıcı’nın cep telefonu üzerinden sağlanan her türlü çevrim içi ve çevrim dışı iletişim teknikleri ile gönderilecek bilgilendirmeler, yükleme yeri, boşaltma yeri, yükün kısa tarifi, işin fiyatı, gibi bilgiler ile buna karşılık olarak Taşıyıcı’nın vereceği navlun, işin kabul onayı, yükleme ve boşaltma işleminin gerçekleştiği onayı gibi cevapları içeren elektronik ortamdaki yazışmalar,
Elektronik Satın Alma Emri: Elektronik Teklif’te yer alan hususlar çerçevesinde YUKYOLDA ve Taşıyıcı arasında akdedilen ve her bir taşımanın koşullarını içeren sözleşme,
Üyeler: YUKYOLDA’ya ait Web Sitesi ve/veya Mobil Uygulaması’na yer alan Taşıyıcı Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi ile belirtilen hüküm ve koşullar çerçevesinde faydalanan tüzel ve gerçek kişileri ifade eder.
Nakliye Aracı ve Araçları: Karayolu taşımacılığı işlemleri için kullanılan taşıma araçları.

3. SÖZLEŞME KONUSU

İşbu sözleşme; taşımaya konu eşyanın, Taşıyıcı veya Taşıyıcı Yetkilisi tarafından taşınması ve Alıcı’ya teslim edilmesi buna karşılık iki farklı yöntem uygulanmaktadır;
a) YUKYOLDA.COM’un Taşıyıcı veya Taşıyıcı Yetkilisi’nden taşıma bedelinin KDV siz % 5 ini (KDV dahil %5.9) ödemesi,
b) YUKYOLDA.COM’un Taşıyıcı veya Taşıyıcı Yetkilisine (faturada geçen şahıs ya da tüzel kişilik) bahse konu eşyanın mevzuata uygun taşımasına karşılık olarak fatura kesiminden itibaren 3 iş günü içinde ödemesi,
ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkindir.
3.1 İş bu sözleşmenin konusu; Yük Sahibi tarafından taşınması talep edilen eşya, Yük Sahibi’nin bilirtmiş olduğu adreslerden teslim alınması ve Türkiye sınırları içindeki konumlara Taşıyıcı’nın Nakliye Aracı / Araçları ile Elektronik Teklif’te belirlenen şartlar çerçevesinde karayolu ile taşınarak belirtilen konuma teslim edilmesidir. Taşıyıcı, ilgili yasal mevzuat belirtildiği üzere işbu Sözleşme’ye uygun şekilde Türkiye genelinde, trafik kurallarına, seyir ve tonaj sınırlarına uyarak hasarsız ve eksiksiz bir şekilde, YUKYOLDA’nın istediği zamanlarda istenilen konumlara taşınması hizmetini gerçekleştirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.2 Taşıyıcı, YUKYOLDA tarafından sunulan hizmetlerden ve iş imkanlarından yararlanmak için ilk olarak YUKYOLDA’ya üyelik işlemini Web Sitesi ya da Mobil Uygulama üzerinden bizzat kendisi veya 0 537 499 59 10 no’lu YUKYOLDA Çağrı Merkezi aracılığı ile üyelik işlemlerini tamamlayabilir. YUKYOLDA’nın ilgili birimlerince Üye olma talebinin onaylanmasının ardından hizmet alımı başlayacaktır.
3.3 İşbu sözleşme (taraflar arasında özel bir sözleşme bulunmadığı durumlardaki) Taşıyıcı ile YUKYOLDA arasındaki ilişkinin çerçevesini belirlemekte olup; YUKYOLDA tarafından belirlenen her bir nakliye hizmetine ait hüküm ve koşullar (fiyatlar da dahil olmak üzere), Elektronik İş Havuzu (iş tahtası) kapsamında Taşıyıcı’nın Elektronik Teklif verebilmesi için bilgisine sunulur. Taşıyıcı tarafından verilen her bir Elektronik Teklif’e ilişkin olarak oluşturulan teklif üzerinde anlaşılması ile birlikte ilgili Hizmet sözleşmesi akdedilmiş olur. Her bir Hizmet’e ilişkin olarak fiyat, yükleme yeri, saati, yük tipi gibi ilgili sevkiyata özel detaylar anlaşmanın şartlarını belirleyici olup, sevkiyatın gereği gibi tamamlanması ile birlikte sona erer.
3.4 Taraflar arasındaki tüm Elektronik Teklifler, Elektronik Yazışmalar ve varsa her bir Hizmet’e ilişkin ilgili yasal düzenlemeler (kanun ve yönetmelikler) doğrultusundaki diğer belgeler ve Çağrı Merkezi’nde kayıtlı tüm görüşmeler işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Her bir Hizmet ile ilgili bahsi geçen belgeler kapsamında düzenlenmeyen hususlarda işbu Sözleşme hükümleri uygulanacak olup; Sözleşme ile bu belgelerin kapsamı arasında herhangi bir farklılık olması halinde belgelerdeki hükümler esas alınacaktır.
3.5 Web Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da YUKYOLDA tarafından yayınlanan kullanıma, hizmetlere, uygulamalara yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşmenin Taşıyıcı tarafından kabulü ile Taşıyıcı, Web Sitesi’nde yer alan ve yer alacak olan YUKYOLDA tarafından yapılan kullanıma, hizmetlere, uygulamalara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.6 YUKYOLDA, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve önceden bildirimde bulunmaksızın; Taşıyıcı’nın ve Taşıyıcı Yetkilisi’nin, süreli veya süresiz olarak Web Sitesi’ne erişimini engelleyen önlemler alabilir. Bu önlemlerin Web Sitesi’nin işlevlerini geçici olarak kullanım dışı bırakması ve başka Yük Sahibi, Yük Sahibi Yetkilisi, Taşıyıcı ve Taşıyıcı Yetkilileri’nin Web Sitesi’ne erişimini engellemesi halinde sorumluluk, önlemlerin alınmasına sebep olan Taşıyıcı’ya aittir. Taşıyıcı’nın ve Taşıyıcı Yetkilisi’nin bu önlemleri etkisiz kılmaya yönelik her türlü girişimi yasaktır. Aksi halde ortaya çıkacak sonuçlar ve aykırılık Taşıyıcı’nın sorumluluğundadır. Taşıyıcı ve Taşıyıcı Yetkilisi, bu sonucu doğuracak işlemler nedeniyle herhangi bir ad altında tazminat ve mağduriyet talebinde bulunamaz.
3.7 Taşıyıcı ve Taşıyıcı Yetkilisi, işbu koşullar kapsamında düzenlenmiş olsun veyahut olmasın Gizlilik Politikası’nda dâhil ancak bununla sınırlı olmayacak şekilde Web Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da yer alan tüm kural ve koşullara ve yürürlükte bulunan mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
3.8 YUKYOLDA, Taşıyıcı tarafından Web Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden gerçekleştirilen faaliyetler ve/veya iş bu Sözleşmeye, yürürlükte bulunan mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına aykırı, suç teşkil edecek, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu eylem ve işlemlerin gerçekleştirilmesi halinde YUKYOLDA, Yük Sahibi, Yük Sahibi Yetkilisi, diğer Taşıyıcı’lar ve Taşıyıcı Yetkilileri veya 3. Kişiler, bir zarara uğrar veya YUKYOLDA 3. kişinin uğradığı zararı gidermek zorunda kalırsa; bu eylem ve işlemleri gerçekleştirenler YUKYOLDA’nın zararını gidermekle yükümlüdürler.
3.9 Taşıyıcı ve Taşıyıcı Yetkilileri, Web Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinde veya haricen kendileri tarafından sağlanan bilgi, belge, kaynak işaret, ses, görüntü ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü Üyelik bilgi ve içeriğin doğru ve hukuka uygun olduğunu ve bunların 3. kişilerin haklarını ihlal veya bu haklara müdahale teşkil etmediğini, söz konusu bilgi ve içeriklerin Web Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinde saklanmasının veya teşhirinin herhangi bir hukuka aykırılık veya hak ihlali yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler.
3.10 Web Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden herhangi bir şekilde ve herhangi bir kimse tarafından yer verilen içerikten dolayı YUKYOLDA’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. YUKYOLDA, Üyeler veya 3. kişiler tarafından iletilen veya bu kişiler tarafından yüklenen veya herhangi bir şekilde Web Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinde yer alan, değiştirilen veya sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya herhangi bir şekilde kullanılmasının hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. Sorumluluk bilgileri paylaşan Taşıyıcıya aittir. Bu nedenle Taşıyıcı, paylaşımların kimin tarafından gerçekleştirildiğini ve yukarıdaki etkilerin ortaya çıkabileceğini dikkate almakla sorumludur.
3.11 Web Sitesi ve Mobil Uygulama’yı yanlış veya gerçeğe aykırı şekilde kullanmak veya başkasına ait isim ve bilgileri kullanmak, yanlış veya yanıltıcı bilgiler vermek; Web Sitesi ve Mobil Uygulama’yı her türlü yasadışı veya hileli amaçlarla kullanmak; başkalarının yerine geçmek; 3. Kişilere ait bilgileri hak sahibi olmadan veya izinsiz kullanmak; Web Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden sunulan hizmetlerden gereği gibi yararlanılmasını engellemeye yönelik veya bu sonucu doğurabilecek müdahalelerde bulunmak; Web Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden sunulan hizmetlerle ilgili olmayan faaliyetlerde bulunmak, siyasi, dini, cinsel, ahlaka aykırı, rencide edici veya aşağılayıcı ya da benzeri yorum ve görüşleri paylaşmak; istenmeyen e-posta (spam) yaymak; virüs veya siteye ya da 3. kişilere zarar verici herhangi başka unsuru kullanmak veya yaymak; herhangi bir alanda, mecrada ya da ortamda Web Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden sunulan hizmetlerin veya YUKYOLDA aleyhine karalayıcı, küçük düşürücü, kötüleyen veya benzeri görüş ve yorumlarda bulunmak veya bu tür davranışları herhangi bir şekilde desteklemek; Web Sitesi ve Mobil Uygulama içeriğini kopyalamak, değiştirmek veya izinsiz yaymak; Web Sitesi ve Mobil Uygulama’nın bütününü veya herhangi bir bölümünü bozmak, değiştirmek, tersine mühendislik yapmak amacıyla kullanmak; diğer Üyeler ve Yetkilileri hakkında izinleri olmadan, e-posta adresleri dâhil, her türlü bilgi toplamak; Web Sitesi ve Mobil Uygulama’ya makul olmayan veya sisteme orantısız derecede büyük yük getiren şekilde erişim sağlamaya çalışmak gibi eylemler yasaktır.
Bu eylemlerin gerçekleştirildiğinin veya bu eylemlere teşebbüs edildiğinin fark edilmesi halinde diğer yasal veya sözleşmeye ilişkin taleplerin yanında, bildirimsiz ve tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın Taşıyıcının süreli veya süresiz olarak Web Sitesi ve Mobil Uygulama’ya erişimini engelleyen önlemler alınabilir. Bu önlemler Taşıyıcınin erişim sağladığı kaynaklar veya bilgiler dikkate alınarak uygulanabilir. Bu önlemlerin başka Yük Sahibi, Yük Sahibi Yetkilisi, Taşıyıcı ve Taşıyıcı Yetkilileri’nin siteye erişimini engellemesi halinde, sorumluluk önlemlerin alınmasına sebep olan Taşıyıcıya aittir. Bu eylem ve işlemlerin gerçekleştirilmesi halinde YUKYOLDA veya diğer Üyeler veya 3. kişiler bir zarara uğrar veya YUKYOLDA 3. kişinin uğradığı zararı gidermek zorunda kalırsa; bu eylem ve işlemleri gerçekleştirenler YUKYOLDA’nın zararını gidermekle yükümlüdürler.
3.12 Taşıyıcı veya Taşıyıcı Yetkilisi, Web Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden YUKYOLDA’nın kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmet veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında YUKYOLDA’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
3.13 Taşıyıcı veya Taşıyıcı Yetkilisi, Web Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden sunulan hizmetlere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından ve kullanılan cihazdan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda YUKYOLDA’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Web Sitesi ve Mobil Uygulama’nın işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
3.14 İşbu sözleşme; taşımaya konu eşyanın Taşıyıcı veya Taşıyıcı Yetkilisi tarafından taşınması ve Alıcı’ya teslim edilmesi buna karşılık; YUKYOLDA.COM’un TAŞIYICI’dan taşıma bedelinin KDV siz %5 ini ödemesi ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkindir.

4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

4.1 İşbu Sözleşme, YUKYOLDA ile Taşıyıcı arasında Taşıyıcı’nın elektronik olarak onay verdiği tarih itibarıyla geçerlilik kazanır ve Taşıyıcı ( halihazırda YUKYOLDA mobil ya da web üzerinden aldığı eşyayı (yükü) teslim edene kadar) veya YUKYOLDA tarafından feshedilene kadar yürürlükte kalır.
4.2 Taşıyıcı’lar, YUKYOLDA’ya Üye olmadıkları müddetçe Üye’lerin yararlandığı hizmetlerden, kampanyalardan yararlanamazlar veya bu yönde bir talepte bulunamazlar.

5. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Taşıyıcı, Sözleşme konusu Hizmet’in temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile hizmete ilişkin tüm ön bilgileri YUKYOLDA’ya ait Web Sitesi’nde, Mobil Uygulama’da veya kendisi ile kurulan iletişim sırasında okuyup, öğrenip, dinleyip bilgi sahibi olduğunu beyan eder.
5.2 Taşıyıcı Sözleşme konusu Hizmetleri her türlü ayıptan ari olarak ve yasal mevzuat gereklerine, işbu Sözleşme maddelerinde belirtilen esaslara, YUKYOLDA talimatlarına ve standartlarına uygun olarak gerçekleştirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3 YUKYOLDA, üyesi bulunan Yük Sahibi firmalar üzerinden oluşturduğu Elektronik İş Havuzu’nu Web Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden Taşıyıcı ve Taşıyıcı Yetkilileri’nin erişimine açar. Taşıyıcı ve Taşıyıcı Yetkilileri, yayınlanan iş bilgilerinden firmaları için uygun araç özelliği, rota, potansiyel getiri vb. kriterleri değerlendirerek Web Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden elektronik yazışma, YUKYOLDA Yetkilisi veya 0 537 499 59 10 Numaralı Çağrı Merkezi ile görüşme yoluyla Elektronik Teklif’lerini oluştururlar. YUKYOLDA, Yük Sahibi’nin hizmet talebinin karşılanması ve hizmet veren Taşıyıcı’nın belirlenmiş şartlarda ve kazançla iş görebilmesi için basiretli bir tacir yükümlülüğünü yerine getirir ve belirlenen kriterleri öncelikli olarak karşılayan Elektronik Teklif sahibi Taşıyıcı ve Taşıyıcı Yetkilileri’ne Elektronik Satın Alma Emri yoluyla olumlu değerlendirme sonucu iletir.
5.4 Taşıyıcı, YUKYOLDA’nın Elektronik Satın Alma Emri kapsamında belirttiği tarih ve adede göre sevkiyatı gerçekleştirmek üzere gerekli taşıma araçlarını, yine Elektronik Satın Alma Emri kapsamında belirtilen zamanda yükleme noktasında bulunduracak şekilde hizmet vermekle yükümlüdür. Taşıyıcı, Web Sitesi, Mobil Uygulama, YUKYOLDA Yetkilisi veya 0 537 499 59 10 Numaralı Çağrı Merkezi ile yapılan elektronik yazışmalar, görüşmeler ve anlaşma sonucu, Yük Sahibi Yetkilisi tarafından oluşturulmuş taşıma hizmeti taleplerini belirtilen talimatlara uygun olarak gerçekleştirecektir. Ancak YUKYOLDA ve Taşıyıcı, Yük Sahibi Yetkilisi tarafından verilen, iletilen, yasal mevzuata aykırı talimatlara uymakla yükümlü olmayıp YUKYOLDA ve Taşıyıcı’nın bundan kaynaklı herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.
5.5 Yükleme ve boşaltma sorumluluğu Yük Sahibi’ndedir. YUKYOLDA ve Taşıyıcı’nın sorumluluğu, sevk edilecek eşya araç üstünde teslim alınması ile başlayacak, Alıcı’ya teslimi ile sona erecektir. İşbu Sözleşme doğrultusunda, Elektronik Satın Alma Emri’nde belirtilen adrese ve bu adreste bulunan kişiye yapılan teslimat, Alıcıya yapılmış addedilecektir.
5.6 TAŞIYICI, İŞİN YAPILMASI SIRASINDA ALT TAŞERON KULLANMA, ÇALIŞTIRMA HAKKINA SAHİP DEĞİLDİR. TAŞIYICI ARAÇLARINA HİÇBİR ZAMAN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARI ALMAYACAĞINI KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER. TAŞIYICI, EŞYA (TAŞINAN MAL, YÜK ) ÜZERİNDE HAPİS / REHİN HAKKINA SAHİP DEĞİLDİR.
5.7 Hizmetin gerçekleştirilmesinde kullanılacak nakliye aracının/araçlarının bilgilerin doğruluğundan ve güncelliğinden Taşıyıcı sorumludur. Taşıyıcı, YUKYOLDA’dan taşıma yapabilmek için sürücü kimlik bilgileri, araç özellikleri ve plakası, araç sigorta poliçesi, araç muayene belgesi, tedarikçi vergi levhası, tedarikçi yetki belgesi görüntülerini ve fatura bilgilerini iletmek ve taşımayı gerçekleştirecek sürücüye ait ehliyet, ruhsat görüntülerini iletmek ile yükümlüdür. Taşıyıcı’nın bu sorumluluğunun yerine getirilmediğinin tespiti halinde YUKYOLDA, uygunsuzluğun giderilmesine kadar ilgili nakliye aracını/araçlarını servisten men edebilir.
5.8 Taşıyıcı, Sözleşme konusu hizmetleri her türlü ayıptan ari olarak ve yasal mevzuat gereklerine, işbu Sözleşme ve eklerinde belirtilen esaslara, Elektronik Satın Alma Emri ve YUKYOLDA’nın talimatlarına ve standartlarına uygun olarak yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.9 Taşıyıcı gerek hizmetin verilmesinden önce, gerekse hizmetin verilmesi aşamasında sevkiyat ya da sevkiyatların güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacak gerekli önlemleri alacak, eşyayı işbu Sözleşme, ve Elektronik Yazışmalar ile tariflenen yöntem dışındaki bir usul ile taşımayacaktır.
5.10 Taşıyıcı, gerek YUKYOLDA gerekse Yük Sahibi’ne işin gereği olan bilgi ve belgeleri doğru ve eksiksiz olarak temin etmeyi, taşımak üzere teslim almış olduğu yükleri teslimat yerine, teslim almış olduğu şekilde tam, sağlam ve hasarsız olarak gecikmeden teslim etmeyi, taşıma işine dair irsaliye ve fatura başta olmak üzere gerekli evrakı düzenlemeyi, teslimatın yapıldığına dair irsaliyenin imzalı kopyasını ve varsa diğer imzalı belgeleri YUKYOLDA’ya teslimatı müteakip en geç (7) gün içinde teslim etmeyi, işi doğruluk ve dürüstlük esaslarında ifa etmeyi, kaliteyi ve YUKYOLDA ile Yük Sahibi’nin itibarını koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, iş bu madde hükümlerini ihlal ettiği taktirde hakedişinden ceza kesintisi yapılabileceğini kabul ve taahhüt eder.
5.11 Taşıyıcı, Sözleşme konusu Hizmet’in verilmesine ilişkin gerekli her türlü izin, ruhsat ve yetki belgesine sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Taşıyıcı, Karayolu Taşıma Kanunu, Karayolu Trafik Kanunu, ilgili Yönetmelikler ve sair mevzuattan kaynaklanan koşulları yerine getirmek ve/veya YUKYOLDA tarafından talep edilebilecek yeterlilik belgelerini almak, süresi içinde yenilemek ve usulüne uygun şekilde kullanmakla yükümlüdür. Taşıyıcı, Karayolları Taşıma Yönetmeliği’ne göre alınması gereken yetki belgesini YUKYOLDA’ya ibraz etmek zorundadır. Sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmasından sonra da her türlü belge değişikliğini belge değişimini müteakip en geç 7 (yedi) gün içinde yine YUKYOLDA’ya ibraz etmekle yükümlüdür.
5.12 Hizmet, Türkiye sınırları içerisinde karayolu ile gerçekleştirilecektir.
5.13 Yük Sahibi tarafından Taşıyıcı’ya teslim edilmiş her türlü teknik doküman, ekipman, malzeme vb. olması durumunda bunların kullanım, saklama ve koruma sorumluluğu Taşıyıcı’ya aittir.
YUKYOLDA’nın bu konuda hiçbir sorumluluğu yoktur. 5.14 Taşıyıcı, Sözleşme konusu hizmetin ifası için kullanacağı nakliye araçlarının sigorta primi ve vergisini ödemekle yükümlüdür. Taşıyıcı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre zorunlu Karayolları Mali Sorumluluk Sigortası’nı yaptırarak sigorta poliçelerinin birer örneğini YUKYOLDA’ya verecektir. İşbu sigorta işlemlerinin yerine getirilmiş olması Taşıyıcı’nın kazalardan ve zararlardan doğan sorumluluğunu sınırlandırmaz; Taşıyıcı ortaya çıkan maddi-manevi-bedeni, müsbet-menfi her türlü zarardan kendisinin ve talimatıyla hareket edenlerin kusuru oranında
sorumludur. 5.15 Nakliye araçlarının, trafik ve taşıma mevzuatlarında emredilen tonaj uygulamalarına uygun bir şekilde yüklenmesine ilişkin sorumluluk Taşıyıcı’ya aittir ve olası bir uygunsuzluk durumunda yükleme noktasından ayrılmadan önce YUKYOLDA’ya yükün uygunsuzluğunu bildirmekle sorumludur. Bu yükümlülüğe uyulmaması halinde YUKYOLDA’nın her türlü zararının tazmininden münhasıran Taşıyıcı sorumludur.
5.16 Taşıyıcı, YUKYOLDA’ya verdiği bilgilerin (araç türü, araç plakası, araç yakıt türü, kasa türü, sürücü bilgileri, vergi dairesi, telefon bilgisi, diğer iletişim bilgileri vb. teknik, iletişim ve araç donanım bilgileri) değişmesi durumunda YUKYOLDA’ya bildirme yükümlülüğü bulunduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu değişimlerin bildirilmemesi sebebiyle doğabilecek yükleme ve boşaltma iptalleri vb. durumlarda tüm zarar ve ziyanın Taşıyıcının sorumluluğunda olduğu kabul edilir.
5.17 Taşıyıcı, nakliye araçlarının çalışır durumda olmasından, gerekli bakımların zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasından sorumludur.
5.18 Nakliye araçlarının her türlü vergi, muayene, sigorta vs. yükümlülüklerinden Taşıyıcı sorumludur.
5.19 TAŞIYICI, NAKLİYE ARAÇLARINA, İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDA YUKYOLDA’DAN ELEKTRONİK YAZIŞMA VE ELEKTRONİK SATIN ALMA EMRİ İLE TAŞIMAYI KABUL ETTİĞİ EMTİANIN TAŞINMASI ESNASINDA EĞER ARACIN TAMAMI YUKYOLDA TARAFINDAN TALEP EDİLMİŞSE YA YUKYOLDA İ PARSİYEL TAŞIMA OLDUĞU ÖZELLİKLE BELİRTİLMEMİŞSE HİÇBİR ŞEKİLDE BAŞKA YÜK ALAMAZ.
Taşıyıcı ayrıca, üstü kapalı tesellüm alanları dışındaki yükleme boşaltmalarda oluşacak ıslanmalar hariç olmak üzere, nakliyesini yapacağı eşyaların yükleme ve nakliyesi esnasında yükün kesinlikle su vb. ile temas etmemesi ve sair şekillerde zarara uğramaması için gerekli tüm önlemleri almak zorundadır.
5.20 Taşıyıcı, teslim aldığı yükün teslim mahalline taşınması sırasında vuku bulabilecek her türlü kaza ve kazalar ile yüke gelecek her türlü zarar, hasar, ezik, çizik ve kayıptan, yükün kısmen veya tamamen çalınması, kaybolması gibi hallerden doğrudan doğruya ve mevzuattaki sınırlamalara tabi olmaksızın mal bedeli üzerinden sorumludur. Eşya’nın hasarlı olarak teslim edilmesi halinde, Taşıyıcı’ya yapılacak tüm ödemeler durdurulur ve Taşıyıcı, YUKYOLDA’nın yönlendirmelerine göre gerekli evrak, resim ve belgeleri derhal ETA’ya ulaştırması gerekir. İş bu sözleşme ve sigorta şartlarına göre varsa kesintiler belirlendikten sonra Taşıyıcı’ya ilgili kesintiler yapılarak ödeme yapılmaya devam edilir.
5.21 Taşıyıcı, teslim aldığı eşya taşıması sırasında yükleme noktasında, seyir halinde veya boşaltma noktasında meydana gelen Taşıyıcı kaynaklı hasar, zarar, can ve mal kayıpları durumunda kendisinin ve talimatıyla hareket eden kişilerin kusuru oranında hiçbir limitle bağlı olmaksızın tek sorumludur.
5.22 Teslim alınan eşya taşıması sırasında yükleme noktasında, seyir halinde veya boşaltma noktasında meydana gelen Yük Sahibi veya Alıcı kaynaklı hasar, zarar, can ve mal kayıpları durumunda, Taşıyıcı, YUKYOLDA’dan herhangi bir tazminat talep edemez.
5.23 Taşıyıcı, Sözleşmenin ifa edilmesi ile ilgili olarak her türlü bilgiyi (nakliye siparişi onayı, sefer mesajları vb.) YUKYOLDA’nın talep ettiği biçimde ve zamanlarda Elektronik Yazışma ile gönderecektir. Taşıyıcı gerek Elektronik Yazışma sistemiyle ilgili sorun yaşaması, gerekse bilgiye ihtiyacı olması halinde 0 537 499 59 10 No’lu Çağrı Merkezinden destek alabilecektir. Bu durumda Çağrı Merkezi ile yapılan görüşmede verilen bilgiler doğrultusunda hareket edilecek ve görüşme ses kayıtları olası uyuşmazlıklarda kesin ve münhasır delil olarak kabul edilecektir.
5.24 Taşıyıcı, Yük Sahibi’nden teslim aldığı eşyayı YUKYOLDA tarafından Elektronik Yazışma ile bildirilen sevk adreslerine teslim etmekle yükümlüdür. Taşıyıcı, sevk irsaliyesinde yazan Boşaltma adresiyle Elektronik Yazışma’da belirtilen adresin farklı olması halinde YUKYOLDA’yı bilgilendirerek sevk adresinin düzeltilmesini sağlamakla yükümlü olup, hiçbir surette Elektronik Yazışma’da belirtilen dışında başka bir adrese teslimat yapılmayacağını kabul eder. Bu yükümlülüğe uyulmaması halinde YUKYOLDA’nın her türlü zararının tazmininden münhasıran Taşıyıcı sorumludur.
5.25 Taşıyıcı, Yük Sahibi’nin yetkililerinden teslimatla ilgili evrakta gerekli imzaları almakla yükümlü olduğunu, almadan yükleme veya boşaltma sahasını terk etmemesi gerektiğini bildiğini, ancak ve yalnızca imzalı teslim evraklarının tamamının YUKYOLDA’ya iletilmesinin ilgili taşımanın yapıldığına delil teşkil edeceğini peşinen kabul ve beyan eder. İŞBU MADDE GEREKLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE, YUKYOLDA NAVLUN BEDELİ ÖDEMEKTEN İMTİNA EDEBİLİR.
5.26 Taşıyıcı yükleme veya boşaltma noktalarında, taşımayla ilgili olarak Elektronik Satın Alma Emri’nde belirtilen şartlara ilave hizmet istenmesi, farklı adres belirtilmesi veya ağırlığın faklı olması gibi herhangi bir aykırı bir durum tespit ettiğinde derhal 0 537 499 59 10 Numaralı Çağrı Merkezini arayarak bildirmesi ve Çağrı Merkezi’nden gerekli onayı almadan yükleme veya boşaltmayı gerçekleştiremez. Taşıyıcı Çağrı merkezine bildirmeden veya onay almadan taşımayı gerçekleştirmesi halinde ilave bedel talep edemez ve taşımayla ilgili tüm sorumluğu üstlenir.
5.27 Yük Sahibi tarafından teslim alınmayan malzemeler için, Taşıyıcı, YUKYOLDA’yı bilgilendirip YUKYOLDA’nın yapacağı yönlendirmeye göre hareket eder.
5.28 Taşıyıcı kendisine elektronik ortamda gönderilen yükleme ve boşaltma saatlerine uyulmaması durumunda, ilk on iki saat içerisindeki beklemelerden herhangi bir ek ücret talep etmemeyi peşinen kabul eder.
5.29 Taşıyıcı, YUKYOLDA aracılığıyla aldığı taşımalar Yük Sahibi tarafından iptal edildiği durumlarda eğer yükleme noktasına kayıt yaptırmadı ise iş iptal bedeli talep edemez. Yükleme noktasına kayıt yapıldığı durumda ise karşılıklı mutabık kalınan tutarda iş iptal bedeli Taşıyıcı tarafından YUKYOLDA’ya fatura edilir.
5.30 Taşıyıcı, taşınan eşya ilgilisine teslim edildiği teslim tarihini, teslim edilen eşya sayısı ve nakliyeyi yapan aracın plakası, teslim alan ve teslim eden kişinin adı-soyadı ile imzalarını taşıma ve sevk irsaliyesi ile belgelendirmekten sorumludur.
5.31 Gün içerisindeki kısa süreli molalar, parklar için Taşıyıcı aşağıdaki kurallara uymayı kabul ve beyan eder:
• Kamyon, tırlara ayrılan park alanlarına aracın park edilmesi,
• Aracın kitlenmiş olması, anahtarının alınmış olması, tüm pencere, kapı vb. lerin kapatılmış olması,
• Sürücünün aracın yakınında bulunması.
5.32 Geceli park ve veya gün içerisindeki uzun konaklamalar için Taşıyıcı aşağıdaki kurallara uymayı kabul ve beyan eder:
• Kapalı, kilitli ve güvenli bir garaj/otopark tipi bir yerde,
• Veya Kamyon, tırlara ayrılan park alanlarına aracın park edilmesi,
• Aracın kitlenmiş olması, anahtarının alınmış olması, tüm pencere, kapı vb. lerin kapatılmış olması,
• Sürücünün araçta bulunması.
5.33 Taşıyıcı, gönderdiği aracın ve bu aracın kazaya uğraması veya arızalanması halinde temin edeceği aynı evsafta aracın Sözleşme süresince aşağıdaki şartları sağlayacağını kabul ve taahhüt eder:
• Araçlar trafik tescilde kayıtlı olmalıdır.
• Şoförünün o aracı kullanmaya uygun sürücü belgesi olmalıdır.
• Araçların tüm özellikleri trafik mevzuatına uygun olmalıdır.
• Kullanılacak vasıta TIR olmalı ve kapalı kasa olmalıdır.
• Araç 2.45 m iç genişliğe ve 2.40 m mini yüksekliğe sahip olmalıdır.
• Yol güvenliği ve düzgün taşıma nedenlerinden ötürü vasıtalar gerekli ekipmanlar ile donatılmış olmalı ve yan çıtaları tam olmalıdır.
• Araca çift sıra Euro palet yükleme yapılabilmelidir.
• Tüm araçlarda güvenlik şartı olarak gerekli sayıda gergin kayış, spanzet bulundurulmalıdır.
• Aracın içindeki zemin durumu, forklift ile yükleme yapmaya uygun olmalıdır.
• Eşyaya herhangi bir koku sinmemesi için gerekli bütün tedbirler alınmalı; araç bakımlı, tentesi su geçirmez, içi ve dışı temiz olmalıdır.
5.34 Taşımacı araçlarda YUKYOLDA’nın öngördüğü mamullerden başka herhangi bir mamul veya madde bulundurmayacağını ve hiçbir neden ve şekilde bu mamullerin yanı sıra başka bir firma veya şahsın mamullerinin dağıtımını da yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6. İŞ VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

6.1 Taşıyıcı nakliye hizmetleri için yükleme ve boşaltma işleri sırasında, iş kazası ve meslek hastalığı olmaması için 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilmiş olan İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin tüm önlemleri almak ve nakliye hizmetleri sırasında uygulanmakta olan kurallara uyulmasını sağlamak, her türlü malzeme, araç ve gereçleri sağlamak, işyerinde bulundurmak, işçilerine kullandırmak, alınan önlemlere uyulup uyulmadığını denetlemek zorundadır. Taşıyıcı, görevli personel ya da personellerinin yükleme, boşaltma sahaları ve nakliye hizmetleri sırasında Yük Sahibi, Alıcı ya da YUKYOLDA’nın İş Sağlığı ve Güvenliği’ne ilişkin kanun, yönetmelik, uyarı, ikaz, bilgilendirme ve uygulamalarına uyacağını, bu konunda görevli personelin ihtiyacı olan tüm bilgilendirme, uyarı, eğitim, denetim, faaliyetlerini yapacağını iş bu sözleşme ile kabul etmiş sayılır.
6.2 Taşıyıcı işbu sözleşmenin ifası sırasında herhangi bir kazanın oluşması durumunda idari, hukuki, mali ve doğabilecek diğer sonuçlar ile çalışanlarının veya üçüncü şahısların ve Taşıyıcı tarafından görevlendirilmiş şoförler ile demirbaş malzemenin uğrayabileceği her türlü zarardan, iş kanunu ve yasalar gereği doğrudan sorumlu olacaktır.
6.3 Taşıyıcı yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında personelinin uğrayacağı iş kazalarından sorumlu olacak, bu konuda YUKYOLDA’ya sorumluluk yüklenmeyecektir. Kazalar, YUKYOLDA yetkilisine rapor edilmeli ve bu rapor, kaza detaylarını ve alınacak tedbirleri içermelidir. Akabinde, kaza için gerekli kanuni bildirim yapılmalıdır.
6.4 Taşıyıcı işçisinin, işbaşında veya iş yüzünden meydana gelen kaza sonucu ağır yaralanmalarda, kendilerine, onların hak sahiplerine yapılacak tedavi ve sair harcamalar ile verilecek tazminat tamamen Taşıyıcı’ya ait olacaktır. Taşıyıcı iş kanunu ve yasalar gereği yangın ve iş kazalarından dolayı üçüncü şahıslara da doğrudan doğruya sorumludur.
6.5 Şoför, Şoförler veya işin gerekliliğinden kaynaklı şoför yanında görevli kişilere nakliye süreçleri süresince yükleme, boşaltma sahaları ve işletme içerisindeki güvenlik, uyarı ve acil durum tabelalarına dikkat etmesi için giriş ve çıkışlarda veya bulunduğu yer yetkisiz veya izinsiz bir alan olması durumunda o alandan uzaklaştırması gerektiğiyle ilgili Yük Sahibi ve Alıcı tarafından bilgilendirilmeli, bu bilgilendirmenin Yük Sahibi ve Alıcı tarafından yapılmadığı durumlarda Taşıyıcı tarafından bu bilgi talep edilmelidir.
6.6 Yasalarla belirlenmiş süre ve konularda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Taşıyıcı tarafından görevli personel ya da personellerine verilmesi sağlanmalıdır. İşe başlamadan önce gerekli bütün güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra işe başlanmalıdır. Taşıyıcı, yapılacak işin gerektirdiği her türlü iş güvenliği uyarı ve ikaz işaretlerini nakliye aracı veya araçlarının üzerine, gerekli durumlarda çevresine koymak zorundadır.
6.7 Taşıyıcı yükleme veya boşaltma alanlarında kullanılacak kişisel koruyucuları ilgili yönetmelik kapsamında ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ekipmanları kullanımı zorunlu olduğu durumlarda görevlendirdiği sürücünün bu ekipmanları kullanmasını sağlamalıdır. Taşıyıcı kişisel koruyucuların kullanımı konusunda eğitmek, bilgilendirmek ve denetlemek zorundadır.
6.8 Taşıyıcı sigara içmek için belirlenen özel alanlar dışında yükleme veya boşaltma ve fabrika sahası içinde sigara içmemek ya da ateş yaktırmamakla sorumludur.
6.9 YUKYOLDA’nın, Yük Sahibi’nin ya da Alıcı’nın görevlendirdiği İş Güvenliği Şefi / Uzmanı / Mühendisi veya İşverenin müşavir firması uzmanlarınca yapılan uyarılara rağmen uyulmayan kurallara ve alınmayan önlemlere karşın gerekli görülmesi halinde sözleşme fesih edilecektir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerince yapılan teftişte yükleme veya boşaltma alanlarında tespit edilen noksanlardan Taşıyıcı’ya ait olanların para cezası Taşıyıcı’ya kesilecektir.

7. FATURALAMA ve ÖDEME

7.1 Taşıyıcı, bu Sözleşme kapsamındaki her bir hizmetin başlamasından itibaren 7 (yedi) gün içinde fatura tanzim edecek olup, tanzim tarihini takip eden en geç 3 (üç) işgünü içerisinde işbu sözleşme ekinde belirtilen adrese kargo ile gönderecektir (yada mail whatsApp ortamıdan pdf olacak şekilde gönderilecektir.). Kargo adresinin değişmesi halinde YUKYOLDA Taşıyıcı’yı bilgilendirecektir
7.2 YUKYOLDA, Taşıyıcı faturalarının, irsaliyesinin veya teslim evraklarından herhangi birinin eksik, imzasız, hatalı veya uygun olmadığını tespit etmesi halinde, söz konusu faturaları reddederek Taşıyıcı’ya iade etme ve bu faturalar ile ilgili ödemeleri askıya alma hakkına sahiptir.
7.3 Taşıyıcı’ya ilgili taşımanın navlun – hizmet bedeli ödemesi iki aşamada yapılır.
a) Yüklemenin yapılarak yükleme teyidinin girilmesine müteakip KDV’siz navlun bedelinin %70’i,
b) Teslim evraklarının YUKYOLDA’ya ulaşıp onaylanmasına müteakip bakiye navlun bedeli, ödenir.
7.4 Ödemeler, Elektronik Yazışma ile numarası bildirilecek Banka Kartlarına / Hesaplarına avans ve bakiye yüklemeleri ile de yapılabilir.
7.5 Yükleme gerçekleştikten sonra yükleme teyidinin yapılmasına müteakip Taşıyıcı akaryakıt kartına belirlenen miktarda akaryakıt limiti tanımlanır ve tanımlanan limit dahilinde akaryakıt tutarı Taşıyıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup edilir. Taşıyıcı, kartına tanımlanan limit dahilinde akaryakıt bayilerinden yapacağı akaryakıt alımı tutarı kadar borcunu YUKYOLDA’ya naklettiğini, YUKYOLDA’nın tarafına yapacağı ödemelerden bu tutarın mahsup edileceğini kabul ve beyan eder. İşbu maddede belirtilen oranlar tutarlar Taşıyıcı’yı önceden bilgilendirilmek kaydıyla YUKYOLDA tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir.
7.6 Herhangi bir faturanın ödenmesi YUKYOLDA’nın Taşıyıcı’ya hatayla ödenen tutarı daha sonra talep etmek veya Taşıyıcı’nın ileride hasıl olan alacaklarından takas ve mahsup etmek hakkını ortadan kaldırmaz.
7.7 Taşıyıcı, işbu Sözleşmede ve ilgili mevzuatta düzenlenen yükümlülüklerden herhangi birine uymaması nedeniyle meydana gelen hasar, zayi, kayıp, gecikme, kaza vb. nedeniyle YUKYOLDA’nın karşılaştığı maddi-manevi-bedeni, müsbet-menfi her türlü talebin kendisi tarafından karşılanacağını; YUKYOLDA ödeme yapmak zorunda kalırsa kendisine rücu edileceğini; YUKYOLDA’nın herhangi bildirime ve onaya gerek olmaksızın takas-mahsup hakkını kullanarak yaptığı ödemeleri hakedişlerinden mahsup edeceğini; Taşıyıcı’nın YUKYOLDA nezdinde bir alacağının bulunmadığı veya alacak tutarının yeterli olmadığı hallerde ise ilgili tutarın Taşıyıcı’dan ayrıca talep edileceğini kabul ve beyan eder. Taşıyıcı, takas-mahsup hakkının kullanılacak olmasına şimdiden muvafakat etmiştir.
7.8 Cari Hesap Sözleşmesi : Taraflar, Türk Ticaret Kanunu’nun madde 89 ve devamı hükümleri uyarınca cari hesap yöntemiyle çalışmayı kabul ederler. Sözleşmeden kaynaklanan bütün alacaklar cari hesaba geçirilecektir. Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle Taraflar arasında doğan para alacağı cari hesaba kaydedilecektir. Bedeli tahsil edilmeyen bono ve çek, cari hesaba geçirilmez.
Taraflar arasında en az altı ayda bir ve yine yılda en az iki kere olmak üzere hesap devreleri sonunda, cari hesap mutabakatı yapılır ve borç (zimmet) ile alacak (matlup) kalemleri arasındaki fark ETA tarafından saptanır.
Saptanan farkı gösteren cetveli (hesap özetini) YUKYOLDA cari hesabı izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde Taşıyıcıya gönderir. Hesap özetini alan Taşıyıcı 1 (bir) ay içerisinde yazılı olarak itirazda bulunmazsa bu farkı kabul etmiş sayılır. Bu fark, hangi taraf lehine alacak vermişse onun adına yeni hesap devresine ilk alacak kalemi olarak yazılır.
Taraflar, hesap kesimini (hesap kapatmayı) bildiren bu belgelerin İcra ve İflas Kanununun 68/b maddesinde belirtilen hesap özetleri niteliğinde olduğu kabul ve beyan eder.

8. ZARARDAN SORUMLULUK

8.1 Taşıyıcı, yükü teslim aldığı andan teslim edinceye kadar oluşabilecek hasar, zayi, kayıp ve gecikmelerden işbu Sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde ve kendisinin veya fiili taşımayı yapan kişinin kusuru oranında sorumludur. Taşıyıcı’nın sorumluluğu, eşya düzgün ve eksiksiz şekilde Yük Sahibi tarafından atanan kişilerce araca tam ve sağlam olarak yüklenmesi ile başlar ve Alıcı’nın gösterdiği boşaltma alanına aracın yanaşması ile sona erer. Yükleme ve boşaltma Taşıyıcı sorumluluğunda değildir.
Taşıyıcı’nın YUKYOLDA’ya ve Yük Sahibi’ne karşı olan sorumluluğu Türk Ticaret Kanunu Taşıma Kitabı hükümlerindeki sınırlara tabi değildir; Taşıyıcı eşya satış bedeli üzerinden sorumludur. Bununla birlikte Taşıyıcı, YUKYOLDA’nın veya Yük Sahibi’nin kar kaybı, iş kaybı, gelir kaybından zarardan sorumlu değildir.
8.2 Taşıyıcı, sorumluluğunu güvence altına alan Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası yapmayı kabul ve taahhüt eder. Taşıyıcı, Trafik Sigortası ve diğer kanun ve yönetmeliklerle yapılması zorunlu olduğu belirlenen sigortaları yaptırmakla mükelleftir.
8.3 Hasarlı veya eksik ürün teslimatı durumunda öncelikle 0 537 499 59 10 No’lu numaralı Çağrı Merkezi’ne bilgi verilecek ve Çağrı Merkezi tarafından yapılacak yönlendirmeye göre bilgi ve belgeler sağlanacaktır. Bu amaçla Yük Sahibi’nin alıcısı ile birlikte öncelikle irsaliye üzerine ilgili hasar veya eksiklik durumu, tam sayı ve tanım içerecek şekilde yazılıp şoför ve alıcı tarafından karşılıklı olarak imzalanacaktır. Hasar durumunda hasarlı ürünler mümkünse araç üzerinde, mümkün değilse fabrika sahası içerisinde fotoğraflanmalıdır. Şoför Hasar/Eksik Tespit Tutanağı düzenleyecektir. Düzenlenen tutanak üzerinde Taşıyıcı sürücüsünün imzası bulunması gerekmektedir.
Tutulan tutanağın iki nüshası Taşıyıcı sürücüsü tarafından teslim alınacaktır, bir nüshası Yük Sahibi’nde kalacaktır. Taşıyıcı’nın sürücüsünde kalan 2 nüshadan birisini fatura ve irsaliye ile birlikte ve iş bu sözleşmede fatura ve irsaliyenin teslimi için belirtilen sürelerde YUKYOLDA’ya teslim edilecektir.
İşbu maddede belirtilen ve/veya Çağrı Merkezi tarafından verilen talimatlara uygun hareket edilmeyen hasar ve eksikliklerde navlun ödemesi yapılmaz ve bu yüklemeden dolayı ortaya çıkacak zarar ve ziyan hiçbir bildirime gerek olmaksızın Taşıyıcı’nın alacaklarından mahsup edilir ve/veya teminatlarından tazmin edilir. Taşıyıcı’nın YUKYOLDA nezdinde bir alacağının bulunmadığı veya alacak tutarının yeterli olmadığı hallerde ise, ilgili tutarlar Taşıyıcı’dan ayrıca talep edilecektir. Taşıyıcı, bu hususa şimdiden muvafakat etmiştir.
8.4 Taşıyıcı, sürücüsünün veya diğer personelinin gerek dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmali, gerekse kasti davranışları vasıtası ile gerek YUKYOLDA ve/veya Yük Sahibi gerekse 3. şahıslar nezdinde oluşabilecek maddi-manevi, dolaylı doğrudan tüm zararlardan sorumlu olup; bu zararları ferileri ile birlikte derhal ve defaten karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Taşıyıcı, bu hallerde YUKYOLDA’nın zarar görmemesi için gerekli her türlü tedbiri alacaktır.
8.5 Yukarıdaki hükümler saklı kalmak kaydıyla özellikle aşağıdaki sebepler/haller nedeniyle yüke gelecek hasarların tamamı Taşıyıcı’ya rücu edilecektir:
a) Branda eksikliği/yetersizliği sebebiyle oluşan hasarlar,
b) Eşya belirtilen indirme alanı dışında boşaltılması durumunda meydana gelen hasarlar,
c) Malzeme teslimine kadar brandanın çözülmesi sebebiyle meydana gelen hasarlar,
d) Aracın durumunun, yükü taşımaya elverişli olmamasından dolayı meydana gelecek hasarlar,
e) Şoförün istifleme hatasından oluşan hasarlar,
f) Güvenlikli/bekçili otopark sahalarında yapılmayan konaklamalarda gerçekleşen hasarlar ve çalınmalar,
g) İstiap haddini aşan taşımalar,
h) Gabari yükten dolayı kaynaklanan hasarlar,
ı) Araç şoförünün alkol/uyuşturucu madde almasından kaynaklanan hasarlar,
i) Araç şoförünün ehliyetsiz veya gerekli ehliyete haiz olmaksızın araç kullandığı durumlarda oluşan hasarlar,
j) Mücbir sebepler dışında, YUKYOLDA’nın bildirdiği normal güzergahın dışına çıkılması durumunda oluşan hasarlar,
k) Olay/kaza yer raporlarının, olay yeri tutanaklarının eksikliği durumunda meydana gelen hasarlar,
l) Muafiyet altında kalan eksik ve hasarlar.
Burada beyan edilmiş durumlarla sınırlı olmaksızın, herhangi bir nedenle sigorta poliçesinden tahsil edilemeyen tüm hasarlardan Taşıyıcı sorumludur ve hasarların tamamı Taşıyıcı’ya rücu edilecektir.

9. CEZALAR ve KESİNTİLER

9.1 Aşağıdaki hallerden birinin vukuu bulması halinde YUKYOLDA ilgili sefer ücretini ödemekten imtina edebilir:
a) Sevkiyatın tam ve gereği gibi gerçekleştirilmemesi,
b) Teslimatın hasarlı yapılması,
c) Zamanında yükleme veya teslimat yapılmaması,
d) Yükleme ve boşaltmayı konfirme eden, teslim evraklarının alıcı tarafından imzalanmaması,
e) Sevkiyatın müşteri şikayeti yaratması,
f) Aracın yükleme ve boşaltma noktalarında belirtilen sürelerde hazır bulunamaması,
g) Taşınan malların irsaliyesinin şoför tarafından alınmaması,
h) Araç şoförünün taşıma irsaliyesini onaylatmaması,
ı) Aracın gerekçesiz ve habersiz bir şekilde güzergahı dışında hareket etmesi,
i) Bir sonraki sevkiyata ait depozito tutulması gerekmesi.
9.2 Taşıyıcı, araç şoförünün emniyeti suistimal suçu veya bu suça teşebbüsü halinde, zarar gören veya zayi olan malların cari fiyatı değerinde bir cezai şart ödeyeceğini, cezai şartın işin önemine binaen fahiş olmadığını ve cezai şart rakamına karşı olan tüm itiraz haklarından feragat ettiğini Taşıyıcı kabul ve taahhüt eder.

10. MUVAFAKAT

10.1 Taşıyıcı, nakliye aracı / araçlarının veya şoförlerinin bulunduğu yerin GSM şebeke sinyali yolu ve / veya mobil uygulama yolu ile tespit edilmesine, sisteme kayıt olurken verdiği şahsi ya da iş amaçlı kullanılan GSM hattı üzerinden haberleşme ve iletişim kurulması, bu sayede haberleşme mesajlarının ( gerekirse whatsApp üzerinden ) gelmesine muvafakat eder. Söz konusu izleme ve tespite ilişkin olarak ilgili şoförlere gerekli bildirimlerin yapılmasına ve bu kişilerden gerekli onayların alınmasına ilişkin sorumluluk bizzat Taşıyıcı’ya ait olup; bu yükümlülüğün ihlali halinde doğacak her türlü zararlardan münhasıran Taşıyıcı sorumlu olacaktır.
10.2 Taşıyıcı, YUKYOLDA tarafından yönlendirildiği taşıma hizmetleri sırasında konum servislerini açık tutmayı taahhüt eder.

11. MÜCBİR SEBEPLER

11.1 Taraflar bu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini bir mücbir sebep olayı nedeni ile yerine getiremedikleri veya ifa etmekte geciktikleri takdirde bu temerrütten dolayı sorumlu tutulmayacaklardır. Yangın, deprem, sel gibi doğal afetler ile grev, lokavt ve sair beşeri afetler gibi işbu Sözleşme’nin imza tarihinde öngörülemeyen ve Taraflar’ın kontrolü dışında gerçekleşen olaylar mücbir sebep sayılır.
11.2 Böyle bir olayın vukuu halinde, bu olaydan etkilenen taraf durumu ve olayın tahmini süresini ve doğurduğu etkilerin kapsamını diğer tarafa derhal yazılı olarak bildirecektir. Bu ihbarda mücbir sebebin niteliği açıklanacak ve mümkünse, mücbir sebebin o tarafın bu anlaşmadan doğan yükümlülüklerini ifa kabiliyeti üzerindeki etkileri analiz edilecektir.
11.3 Bir mücbir sebep olayının vuku bulduğunu diğer tarafa zamanında bildirmeyen taraf, gelecekte bu olaya dayanarak herhangi bir iddiada bulunma hakkından feragat etmiş sayılacaktır. Mücbir sebepten etkilenen taraf, gereken ihbarı vermediği ya da bu ihbarı zamanında göndermediği takdirde o taraf, bu ihbarı çekmemesinden veya zamanında çekmemesinden dolayı diğer tarafın maruz kalabileceği bütün zararları tazmin edecektir.
11.4 Taraflar bu mücbir sebep olayının etkilerini hafifletmek amacına yönelik çareler bulmaya çalışacaklardır. Oluşacak mücbir sebebin Taşıyıcı’ya ek maliyet doğurması durumunda YUKYOLDA’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.
11.5 Türkiye genelinde etkili bir mücbir sebebin vukuu halinde, mücbir sebebin ortadan kalkış tarihine kadar işbu sözleşme ve ekleri askıya alınacaktır. Mücbir sebep bölgesel olduğu takdirde etkilenmeyen bölgeye sevkiyat devam edecektir.
11.6 Tarafların işbu Sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri edimleri mücbir sebep nedeniyle 30 günden fazla ifa edememesi halinde, işbu Sözleşme iki taraftan birinin yazılı bildirimi doğrultusunda feshedilebilecektir. Tarafların hiçbiri bu anlaşmanın bir mücbir sebep olayından dolayı feshedilmesi sebebiyle diğer tarafa karşı sorumlu tutulamaz.

12. FESİH

12.1 YUKYOLDA işbu Sözleşme süresince herhangi bir zamanda 3 gün önceden yazılı olarak bildirmek koşuluyla işbu Sözleşme’yi neden göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin tek taraflı olarak feshedebilir.
12.2 YUKYOLDA, aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birisi gerçekleştiğinde, Sözleşme’yi her türlü zararının tazmini hakkı saklı olmak koşuluyla derhal yürürlüğe girmek üzere ve tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.
Bu haller özellikle; Taşıyıcı’nın infisahı, Taşıyıcı’nın borçlarını ödemede acze düşmesi, kendi isteği dahilinde iflas başvurusunda bulunması, iflasına veya iflas ertelemesine karar verilmesi, geçerli bir ticari ya da hukuki sebep olmaksızın varlıklarının önemli bir kısmını bir ya da birkaç alacaklı lehine temlik etmesi veya alacaklılarından mal kaçırması, Mahkeme ya da resmi merciler tarafından Taşıyıcı aleyhinde verilen ve YUKYOLDA’nın işlerini, operasyonlarını, menfaatlerini ya da itibarını maddi şekilde etkileyecek mahiyetteki kararlar, Taşıyıcı’nın, YUKYOLDA’yı borç ya da taahhüt altına koyacak herhangi bir işlemde bulunması ya da bu konuda üçüncü kişilere yanlış veya yanıltıcı beyanlarda bulunması, Taşıyıcı’nın Sözleşme’yi ya da Sözleşme’de düzenlenen hak ve yükümlülükleri devri, Taşıyıcı’nın YUKYOLDA’dan esaslı şekilde yanlış ya da hileli alacak talebinde bulunması, yanlış ya da yanıltıcı bilgi, beyan veya rapor vermesi, dürüstlük kuralına aykırı eylemlerde bulunması, bu Sözleşme’de tanımlanan Mücbir Sebepler dışında Taşıyıcı tarafından sunulan hizmetlerin herhangi bir şekilde durması, kesintiye uğraması, aksaması, gecikmesi, Taşıyıcı hakkında vergi daireleri tarafından sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ve/veya kullandığı kaydı düşülmesi veya bu yönde rapor düzenlenmesi ya da Taşıyıcı adının bu nevi bir listede yayınlanması, Taşıyıcı, aracının herhangi bir teknik noksanlık nedeni ile resmi makamlar tarafından yoldan alıkonulması.
Yük Sahibi, Alıcı veya YUKYOLDA’nın görevlendirdiği İş Güvenliği Şefi / Uzmanı / Mühendisi veya müşavir firma uzmanlarınca yapılan uyarılara rağmen Taşıyıcı ve çalışanları kurallara uygun davranmazsa işbu sözleşme YUKYOLDA tarafından fesih edilecektir.
12.3 Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesini müteakip 5 gün içerisinde, Taşıyıcı kendisine teslim edilen tüm ekipman, alet, edevat, malzeme, demirbaş vb. kalemleri kendisine teslim edildiği günkü nitelik, nicelik ve temizlikte YUKYOLDA yetkilisine imza karşılığı teslim etmekle yükümlüdür. Ayrıca Taşıyıcı’nın YUKYOLDA tarafından kullanımına sunulmuş yazılımları kullanma hakkı da Sözleşme’nin sona ermesi ile birlikte sona erecek olup, Sözleşme’nin sona ermesini müteakip 5 gün içerisinde Sözleşme konusu hizmetle ilgili olarak nezdinde bulunan tüm bilgi ve belgeleri YUKYOLDA’ya teslim etmek ve elindeki tüm basılı ve elektronik kopyalarını/örneklerini imha etmekle yükümlüdür.
12.4 Sözleşmenin Taşıyıcı tarafından haklı bir neden olmaksızın feshi halinde, işbu Sözleşme kapsamında Taşıyıcı’ya teslim edilen cihaz ve sair ekipmanın teslim tarihindeki fiyatının üç katı cezai şart olarak Taşıyıcı’dan tahsil edilecektir. İlgili tutar varsa YUKYOLDA’nın Taşıyıcı’ya yapacağı ödemelerden veya teminatlarından mahsup edilebilecektir.

13. İŞ VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

13.1 Taşıyıcı, Yük Sahibi ve Alıcı tarafından işyerlerinde alınan önlemlere ve kurallara tam uyumlu davranmakla yükümlüdür.
13.2 Taşıyıcı işbu sözleşmenin ifası sırasında herhangi bir kazanın oluşması durumunda idari, hukuki, mali ve doğabilecek diğer sonuçlar ile çalışanlarının veya üçüncü şahısların ve demirbaş malzemenin uğrayabileceği her türlü zarardan, iş kanunu ve yasalar gereği doğrudan sorumlu olacaktır.
13.3 Taşıyıcı, yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında kendi personelinin ve üçüncü kişilerin de uğrayacağı iş kazalarından sorumlu olacak, bu konuda YUKYOLDA’ya sorumluluk yüklenmeyecektir. Kazalar, YUKYOLDA yetkilisine rapor edilmeli ve bu rapor kaza detaylarını içermelidir. Akabinde, kaza için gerekli kanuni bildirim yapılmalıdır.
13.4 Taşıyıcı, kendi işçisinden işbaşında veya iş yüzünden meydana gelen kaza sonucu ölümlü ve ağır yaralanmalarda, kaza geçirenlere veya onların hak sahiplerine yapılacak tedavi ve sair harcamalar ile verilecek tazminat tamamen Taşıyıcı’ya ait olacaktır. Taşıyıcı, iş kanunu ve yasalar gereği yangın ve iş kazalarından dolayı da doğrudan doğruya sorumludur.
13.5 Taşıyıcı’ya bağlı Şoför, Şoförler veya işin gerekliliğinden kaynaklı şoför yanında görevli kişiler yükleme ve boşaltma sahaları ve işletme içerisindeki güvenlik, uyarı ve acil durum tabelalarına dikkat etmesi için giriş ve çıkışlarda bilgilendirilmeli ve bulunduğu yer yetkisiz veya izinsiz bir alan olması durumunda o alandan uzaklaştırmalıdır. Taşıyıcı, işe başlamadan önce gerekli bütün güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra işe başlamalıdır. Taşıyıcı, yapılacak işin gerektirdiği her türlü iş güvenliği uyarı ve ikaz işaretlerini koymak zorundadır.
13.6 Taşıyıcı, yükleme veya boşaltma alanlarında kullanılacak kişisel koruyucuları ilgili yönetmelik kapsamında ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ekipmanları kullanımı zorunlu olduğu durumlarda zimmet tutanağı ile şoföre vermek, çalışanlarını kişisel koruyucuların kullanımı konusunda eğitmek, bilgilendirmek ve denetlemek zorundadır.
13.7 Taşıyıcı, sigara içmek için belirlenen özel alanlar dışında yükleme veya boşaltma ve fabrika sahası içinde sigara içmek ya da ateş yaktırmamakla sorumludur.
13.8 Nakliye Öncesi Yapılması Gerekenler
• Yüklemeye başlamadan evvel motoru kapatılacaktır.
• Aracı yanaştırmak için depoda bulunan yetkili elemanlardan destek alınmalıdır. Yaya geçiş yolları üzerine araç park edilmemelidir.
• Depo dış sahası içerisindeki hız sınırına mutlaka uyulmalıdır.
• Araç şoför mahallinden depo sahasına inmeden önce mutlaka reflektörlü yelek ve iş ayakkabısını giyilmelidir. Kamyon kasasını yükleme işlemi için hazırlamadan önce arka lastiklere takozların yerleştirilmesi unutulmamalıdır.
• Nakliye işlemine başlamadan önce aracın fren, ışık, lastik ve kasa sistemi kontrol edilmelidir. Araçta, biri şoför mahallinde olmak üzere en az 2 adet yangın söndürücü olmalıdır.
• Yükleme öncesi araç kasasının her türlü yabancı malzemeden arındırılmış olduğu kontrol edilmelidir. Uygunsuz durumlarda kasa temizlenmeli, çıkan atıklar uygun bir yerde toplanarak bertarafı için depo sorumlularından yardım alınmalı ve evsel atıklar ile karıştırılmaması sağlanmalıdır.
• Bekleme ve yükleme sırasında sürücüler için tanımlanmış alanlar dışına çıkılmamalıdır. Sigara içme alanları dışında sigara içilmemelidir.
• Farklı tehlike grubuna ait ürünlerin yüklenimi zorunlu ise malzemelerin paravanla ayırılması talep edilmeli ve Depo Sorumlusunun yönlendirmesi ile hareket edilmelidir.
• Yükleme esnasında sigara içme, yanıcı, yakıcı ve alev kaynağı malzemelerle araç yanına yaklaşılmamasına dikkat edilmelidir.
• Kimyasal malzeme taşıma durumunda taşınan malzemenin adı, özelliğini ve miktarını öğrenilmeli, trafiğe çıkmadan önce mutlaka taşınan malzeme ile ilgili Malzeme Güvenlik Bilgi Formu istenmeli ve okunmalıdır. 13.9 Seyir Halinde Yapılması Gerekenler
• Yedek şoför haricinde kimseyi araca alınmamalıdır.
• Trafikte iken takip mesafesine uyulmalı, hız sınırına dikkat edilmeli ve mutlaka emniyet kemeri takılmalıdır.
• Ürün ambalajlarını açmak, çözmek ve ürün etiketleri ile oynamak, değiştirmek ve sökmek yasaktır.
• Seyir halinde gerçekleşecek herhangi bir olumsuz durumda (kaza, hasar, arıza vs.) derhal 0 537 499 59 10 no’lu Çağrı Merkezi yoluyla YUKYOLDA bilgilendirilmelidir.
13.10 Acil Durumda Yapılması Gerekenler
• Motor hemen durdurulmalıdır.
• Hemen koruyucu ekipmanlar giyilmelidir. (Reflektörlü yelek, iş ayakkabısı vb.)
• Diğer sürücü ve yayaların araca yaklaşmasını engelleyecek şekilde işaretleme yapılmalıdır.
• Işıklar yakılmamalıdır.
• Sigara içilmemelidir.
• İlgisiz kişilerin tehlikeli bölgeye girmesi önlenmelidir.
• Derhal 0 537 499 59 10 no’lu Çağrı Merkezi yoluyla YUKYOLDA bilgilendirilmeli, gerekli hallerde de trafik polisi ve itfaiye haberdar edilmelidir.

14. GİZLİLİK

Taraflar’dan her biri, işbu Sözleşme kapsamında karşı taraftan herhangi bir yolla temin ettiği her türlü bilgiyi (işbu Sözleşme, üyelik bilgileri, Taşıyıcı’ya verilen her türlü ekipman ve cihaz özellikleri ve cihazlar üzerinden paylaşılan içerikler de dahil olmak üzere) gizli tutacağını ve karşı Taraf’ın yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere ifşa etmeyeceğini kabul eder. Taraflar, çalışanları ile hizmet ifasında kullandıkları kişilerin de bu gizlilik taahhüdüne uyacağını, aksi halde çalışanlarla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacakların kabul ederler.

15. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

15.1 Veri Sorumlusu: Kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında YUKYOLDA tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında YUKYOLDA veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.
15.2 Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları: Kişisel veriler, KVKK’nın 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere; YUKYOLDAnın ya da YUKYOLDA nın iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, YUKYOLDA nın ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile YUKYOLDA nın insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.
Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.
15.3 Kişisel Verilerin Paylaşılması: Kişisel veriler, YUKYOLDA nın hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanunun 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir. Kişisel verilerin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: YUKYOLDA nın ya da YUKYOLDA nın iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, YUKYOLDA nın ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile YUKYOLDA nın insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir. Kişisel verilerin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
15.4 Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri: YUKYOLDA faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verileri, anketler, internet siteleri, YUKYOLDA temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanunun 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir.
15.5 Kişisel Verilere İlişkin Kanuni Haklar: Kanun gereğince Yük Sahibi Yetkilileri kişisel verilere ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahiptir:
a) Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (e) ve (f) başlıklı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ı) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen hakları kullanmak için Taşıyıcı Yetkilileri, YUKYOLDA’ya yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler YUKYOLDA tarafından duyurulacaktır. Bu kapsamda yapılacak başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulunun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.
15.6 İletişim Bilgileri: Açıklanan hakları kullanmak için gerekli kimlik bilgileri, kullanmak istenilen hakkı ve talebin konusunu anlatan detaylı açıklamayı içeren Başvuru Formu YUKYOLDA Web Sitesi’nden erişime açık olup, bu Başvuru Formunda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektup kullanarak göndererek bilgi talep edilebilmektedir. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Web Sitesi üzerinde erişime açıktır.

16. TEBLİGAT

Taraflar’ın tebligat adresleri olup, herhangi bir adres değişikliği karşı Taraf’a yazılı olarak iletilmediği sürece, söz konusu adreslere iletilecek tebligatlar geçerli addedilecektir.
Taşıyıcı’ya sözleşme nedeniyle yapılacak tebligatlar YUKYOLDA Web Sitesi üzerinde Taşıyıcı tarafından veya Taşıyıcı’nın beyanıyla YUKYOLDA personeli tarafından tanımlanmış adrese yapılacak olup, bu adresler yasal tebligat mahalli sayılacaktır. Adres değişiklikleri diğer tarafa noter kanalıyla, YUKYOLDA Web Sitesi ya da tanımlı Taşıyıcı temsilcileri tarafından elektronik posta yolu ile bildirilmedikçe tarafların birbirine yapacakları her türlü tebligatlarda bu adresler esas alınacaktır.

17. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

17.1 WebSitesi ve Web Sitesi üzerinden sunulan hizmetler üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat YUKYOLDA’ya aittir. Web Sitesi’nin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Web Sitesi’nden faydalanmanın ötesinde kullanılması, Web Sitesi dâhilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. İşbu Koşullar kapsamında Taşıyıcı veya Taşıyıcı Yetkilisi’ne yalnızca Web Site üzerinden sağlanan hizmetlerden yararlanması için bedelsiz, devredilemez ve münhasır olmayan bir kullanım hakkı tanınmaktadır. İşbu Koşullar’da yer alan hiçbir hüküm Taşıyıcı veya Taşıyıcı Yetkilisi’ne kısmen ya da tamamen herhangi bir hak, mülkiyet ve menfaat tanındığı şeklinde yorumlanamaz. Taşıyıcı veya Taşıyıcı Yetkilisi, hiçbir şekilde Web Sitesi’nde çalıştırılan yazılımları kopyalayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, türev çalışmalar oluşturamaz, ters mühendisliğe tabi tutamaz, geri derleme ve sair şekillerde yazılımın kaynak koduna ulaşmaya çalışamaz.
17.2 Taşıyıcı veya Taşıyıcı Yetkilisi, YUKYOLDA’ya ait bilgilerin her türlü ortam ve dağıtım kanalı aracılığıyla (hali hazırda bilinen yahut sonradan geliştirilecek olan) kullanılması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, uyarlanması, değiştirilmesi, yayınlanması, iletilmesi gösterilmesi ve dağıtılması, saklanması ve yedeğinin alınması için dünya çapında, münhasır olmayan, bedelsiz bir kullanım hakkı (alt lisans verme hakkı ile birlikte) vermektedir.
17.3 Taşıyıcı veya Taşıyıcı Yetkilisi, YUKYOLDA’nın ve iştiraklerinin ticari unvanını, ticari markalarını, hizmet markalarını, logolarını, alan adlarını hiçbir şekilde kullanamaz.

18. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, Gizlilik Politikası ve sözleşme ekindeki tüm belgeler Taşıyıcı veya Taşıyıcı Yetkilisi Web Sitesi’ne erişmesi ile bu tarihte karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

19. KANUNİ DELİL ANLAŞMASI

Taraflar’ın düzenlediği makbuz ve faturalar da dâhil tüm yazışmaları ve ihbarları, raporları faks mesajları ve kayıt dokümanları ile e-mail mesajları HUMK 193 uyarınca Taraflar arasında kesin ve münhasır kanuni delil sayılacak ve böyle kabul edilecektir.

20. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabi olup, Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda Kahramanmaraş Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Taşıyıcı
YUKYOLDA
{X}
Load Port lojistik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Ek:
1-Tarafların imza sirküleri.
2- Gizlilik Politikası.